Фирмата

Принципи на отношение

Считаме нашите ръководни принципи като важен критерий за постигане на дълготрайно и успешно сътрудничество. Всеки наш служител носи отговорността за действията си и съответствието им с фирмените изисквания.

Нашата организация

HEBUmedical GmBH e средномащабна семейна компания, чието самофинансиране гарантира защита срещу пазарни кризи. Ръководният екип е подготвен да  извърши пакет от превантивни мерки за предпазване на фирмата, например в случай на недоброжелателна намеса от трета страна 

HEBUmedical e гаранция за традиция, техническа експертност, високо качество и надеждност

Нашата цел

Нашата цел е да поддържаме устойчив и дълготраен икономически успех на компанията. Техническите иновации и задълбочеността на работа при собственото проиводство на продукцията са наш приоритет.

Ние държим да продължаваме нашите досегашни успехи. Постигаме тази цел чрез интензивен диалог  с нашите клиенти при работа по иновативни проекти.

Комуникация със служителите

Осигуряваме на нашите служители безопасна  среда и справедливи усовия на работа. Развитието на уменията и способностите на служителите ни е винаги поощрявано.

Отношението между служителите и към всички други е основано на уважение, достойнство, искреност и отзвчивост. Затова ние не допускаме поведение на дискриминация върху каквито и да били основания - националност, цвят на кожата, пол, възраст, религия, затрудненост, лични убеждения и т.н.

Конкурентност

Нашата конкурентност е базирана единствено на юридическо и етично обусловени условия и отхвърля всякакво безконкурентно поведение -  тайни споразумения за фиксиране на цените, например.

Приемаме за неотменно съответствието на работата ни с действащите държавни закони и професионални стандарти и поддържаме политика на дискретност и поверителност по отношение на нашите клиенти, служители и бизнес партньори. 

Държим на човешките права и избягваме бизнес възможности, които са в разрез с тези права. Не толерираме детския труд под каквато и да е форма.

Околна среда

Стремим се да минимизираме отрицателните влияния на дейностите ни върху околната среда. Насърчаваме служителите ни към екологично мислене чрез активно участие в екопроекти.

Конфликтни материали

Ние се задължихме да не обработвеме и използваме "конфликтни материали". Чрез специални договори с поддоставчиците ние осигуряваме, че това ще се спазва от нашите доставчици на материали.Под "конфликтен материал" се разбира според Dodd-Frank Act суровини като тантал, калай, злато и волфрам, с чието добиване и търговия се облагодетелства финансирането или друго подпомагане на въоръжени групи в Демократична република Конго, или нейни съседни държави /Ангола, Бурунди, Република Конго, Руанда, Замбия, Судан, Танзания, Уганда, Централноафриканска република/. 

Февруари 2015