KAЧЕСТВО

KAЧЕСТВО

Благодарение на подобрената Система за Управление на Качеството гарантираме, че качеството на нашите продукти се контролира на всеки един етап от производствения процес.

HEBUmedical притежава сертификати съгласно DIN EN ISO 13485:2016 и ЕС Директива 93/42/EEC.

Изтеглете нашите последни сертификати