Firma

Zasady WSPÓŁPRACY

Firma nasza przestrzega zasad postępowania dla uzyskania sukcesów w długim okresie czasu. Każdy zatrudniony jest odpowiedzialny za jego działania i pracę która zgodna jest z naszymi zasadami.

Nasza organizacja

HEBUmedical GmbH jako rodzinne przediębiorstwo posiada własne działy księgowości dla zapobiegania jakimkolwiek sytuacjom kryzysowym.Zarząd Firmy kreuje ogólną działalność firmy i ochrania ją przed ewentualnym szkodliwym działaniem czynników trzecich.

Nazwa firmy HEBUmedical nawiązuje do swej tradycji,doświadczeń technicznych,wysokiej jakości i niezawodności.

Nasze cele

Naszym naczelnym celem jest zrównoważony i dłogookresowy sukces ekonomiczny frmy.Naszym najwyższym priorytetem są innowacje techniczne połączone z produkcją na najwyższym poziomie.

Zamierzamy kontynować nasze dotychczasowe sukcesy.Chcemy to uzyskać poprzez jeszcze bliższą współpracę z naszymi odbiorcami w wielu rozpoczętych projektach. Wysoka jakość naszych wyrobów w połączeniu ze stosowanymi standardami bezpieczeństwa będą bazą do uzyskiwania satysfakcji przez użytkowników naszych produktów.

Relacje w pracownikami

Wspólpracujemy  z naszymi pracownikami poprzez stwarzanie bezpiecznych warunków pracy na zasadach fair-trade. Indywidualny rozwój każdego naszego pracownika jest przez nas wspierany.

Współpraca ze wszystkimi oparta jest na poszanowaniu,godności i uczciwości. Nie dyskryminujemy nikogo z powodów rasowych, koloru skóry, seksualności, wieku, religii, płci lub stylu życia.

Konkurencja

Konkurujemy wyłącznie na zasadzie poszanowania prawa przy respektowania zachowania etycznego i stosowaniu zasady zakazu zachowań antykonkurencyjnych, zwłaszcza tajnego ustalania cen.

Działamy zgodnie z obowiązujacym prawem i standardami zawodowymi,zachowujemy prywatność i poufność ze wszystkimi osobami z nami współpracującymi.

Przestrzegamy praw człowieka i unikamy możliwości ich naruszania. Nie tolerujemy wykorzystywania do pracy dzieci.

Środowisko

Działamy z minimalnym wpływem na środowisko. Prowadzimy działania zmierzające do proekologicznego myślenia przez naszych pracowników poprzez ich angażowwanie w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Surowce konfliktowe

Jestesmy zobowiazani, zadnych surowcow konfliktowych do produkcji nie uzywac.

Specjalne umowy z dostawcami materialow, daja nam pewnosc, ze jest to przestrzegane.

Pod nazwa „surowce konfliktowe“ jest rozumiane zgodnie z Dodd-Frank Act, surowce,

takie jak: tantal, cyna, zloto i wolfram, ktorych wydobycie I sprzedaz,

 finasowe wsparcie dla grup zbrojnch w krajach DR Kongo lub sasiednich(Angola,Burundi, Sudan,Tanzania, Unganda

i Republika Srodkowoafrykanska) preferuje.

Luty 2015